Đóng lại
Đăng nhập
Email *
Mật khẩu *
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Đóng lại
Đăng ký
Họ và tên *
Điện thoại *
Email *
Giới tính
Mật khẩu *
Nhập lại mật khẩu *
Bạn đã có tài khoản Đăng nhập
Đóng lại
Khôi phục mật khẩu
Vui lòng gửi mail. Chúng tôi sẽ gửi link khởi tạo mật khẩu mới quan email của bạn
Facebook

Phòng Tổ chức - Hành chính

Ngày đăng: 07/06/2021 - 02:41 PM 1.762 lượt xem

I.Giới thiệu phòng Tổ chức - Hành chính

- Email: phongtchc.cdnhn@gmail.com
- Địa điểm: Dãy nhà A - Khu A - Trường Cao đẳng nghề Hà Nam.

Phòng Tổ chức – Hành chính được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của Nhà trường. Ngày đầu thành lập phòng mang tên phòng Tổ chức, năm 2007 được đổi tên thành phòng Tổ chức – Hành chính. Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng, BGH về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên và người lao động; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên; khen thưởng, kỷ luật; công tác hành chính tổng hợp, văn thư; công tác an ninh và bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường; quản lý cán bộ, giáo viên, viên chức và người lao động.
Là đầu mối phối hợp các Phòng, Khoa, Trung tâm triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng và BGH nhà trường.
Nơi làm việc: Nhà A - Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam.

Một số hình ảnh hoạt động:
 II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:
Tham mưu giúp Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu trong công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; thực hiện các chế độ cho cán bộ, giáo viên và người lao động; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên; công tác hành chính tổng hợp, văn thư; thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác an ninh và bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường; quản lý cán bộ, giáo viên, viên chức và người lao động.
2. Nhiệm vụ:

a) Công tác tổ chức
Nghiên cứu, đề xuất với Ban Giám hiệu xây dựng tổ chức bộ máy của Trường theo quy định;
Đề xuất các thành viên trong các Hội đồng, Ban chỉ đạo (thực hiện nhiệm vụ trong thời gian nhất định trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên);
Phối hợp với các phòng, khoa xây dựng bổ xung các nội quy, quy chế, quy định về các hoạt động nhà trường theo các văn bản, hưỡng dẫn của cấp trên.
Thực hiện phân cấp về công tác tổ chức quản lý cán bộ.
b) Công tác cán bộ
Nghiên cứu, đề xuất với Ban Giám hiệu trong việc tiếp nhận, điều động, rà soát quy hoạch cán bộ, đề đạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ phòng, khoa theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Tổ chức đánh giá, phân loại viên chức và người lao động hàng năm theo quy định,
c) Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật
- Công tác thi đua khen thưởng:
Phối hợp với các Phòng chức năng, Khoa, Trung tâm thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong Trường theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên.
Khen thưởng theo đúng quy định, tiêu chuẩn của Luật thi đua-khen thưởng, quy định của UBND tỉnh Hà Nam, hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam và Quy chế của Trường.
- Kỷ luật: Thực hiện xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành.
d) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức
Xây dựng kế hoạch cử cán bộ, giảng viên, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng hàng năm về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, Lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ vv… Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, giáo viên đi trao đổi, học tập kinh nghiệm ở các trường bạn về công tác giáo dục nghề nghiệp.
e) Chế độ chính sách
Thực hiện theo văn bản Nhà nước về các chế độ tiền lương, các phụ cấp (trách nhiệm, độc hại, đứng lớp, v.v…), chuyển hạng, nâng hạng, thi tuyển viên chức, bảo hiểm xã hội v.v…
g) Công tác thống kê báo cáo
Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về công tác tổ chức, cán bộ, bộ máy, thực hiện nhiệm vụ v.v…theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.
h) Thực hiện công tác an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ
Quản lý cán bộ, viên chức trong Trường khi làm thủ tục xuất nhập cảnh đi công tác, du lịch nước ngoài.
Công tác bảo vệ cơ quan, an ninh trật tự trong trường,
i) Công tác hành chính tổng hợp và văn thư
Công tác văn thư: Gửi đi và tiếp nhận công văn, giấy tờ, tài liệu đến, lưu trữ tài liệu, công văn, đánh máy, phụ trách liên lạc, điện thoại, báo chí, quản lý con dấu nhà trường.
Thực hiện mua sắm văn phòng phẩm cho hoạt động chung của nhà trường (trừ văn phòng phẩm đã khoán cho cá nhân ). Thực hiện mua sắm các trang bị hành chính cho các phòng, khoa của nhà trường.
Thực hiện tiếp nhận quản lý, đóng số và cấp phát phôi bằng, chứng chỉ cho phòng đào tạo số lượng theo quyết định phê duyệt tốt nghiệp từng khóa.
Công tác lễ tân, khánh tiết, xây dựng các quy định nội bộ, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm.
Công tác quản lý xe ô tô theo quy định của Nhà nước và của trường; xây dựng nội quy sử dụng, phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính để xây dựng định mức tiêu hao xăng, dầu cho xe ô tô công tác do Trường quản lý và sử dụng.
Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban giám hiệu phân công. Phối hợp cùng phòng Quản trị TB&ĐS sửa chữa cơ sở vật chất.
Quản lý viên chức, người lao động thuộc phòng theo phân công của Hiệu trưởng.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Cán bộ quản lý

Trưởng phòng: Ths. Trần Thị Hiếu
- Năm sinh: 1981
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục
- Điện thoại: 0914642779
- Email: tranthihieu136@gmail.com
   
Phó Trưởng phòng: Đinh An Linh
- Năm sinh: 1978
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Tell: 
- Email: 
...
   

2.Cán bộ, nhân viên: 09 người, trong đó: 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, 03 viên chức và 05 người lao động.

IV. Thành tích đạt được
Từ năm 2016 - 2020 phòng Tổ chức - Hành chính luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và 05 năm liền được Giám đốc Sở tặng Giấy khen tập thể lao động tiên tiến.


TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ NAM
© Bản quyền 2021 thuộc về Trường Cao đẳng nghề Hà Nam
Đang online: 8Tổng truy cập 638.214